הפרקליט
כרך נז - צפי פרסום 2024
שם כרך: כרך נז - צפי פרסום 2024
שנה עברית: התשפ"ד
שנה לועזית: 2024
עורך: יניב ואקי ואלון רודס
עורך אחראי: יורם רבין
רשימת מאמרים
האדפטציה של הנורמה המדעית לצרכי ההוכחה המשפטית: הצעה להערכה מחודשת של הלכת דאוברט ומצגורה
גל רוזנצוויג