הפרקליט

אתר זה, על כל תכניו, מוגן בזכויות יוצרים

זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות לשכת עורכי הדין (להלן: הלשכה) ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר.

 

האתר על תכניו הינו רכושם של הלשכה ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לאותם צדדים שלישיים.

 

אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר.

 

השימוש בתכנים מקצועיים המתפרסמים באתר (מאמרים וכו') מותר אך ורק לצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי העשרה כללית במתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות - כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.