הפרקליט
כרך נה(1), מרץ 2022
שם כרך: כרך נה(1), מרץ 2022
שנה עברית: תשפ"ב
שנה לועזית: 2022
עורך: יניב ואקי ואלון רודס
עורך אחראי: יורם רבין
חברי מערכת: חברות וחברי המערכת מהפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למינהל: בר אורטל, מור חכם, אריאל לוי, מור משה, שלי סוטיל, יואב סמואלוב, שרון קנובליך, הילי שוורץ, הדר שחר, אביהו ששון
רשימת מאמרים
דבר ראש הלשכה
אבי חימי
 
דבר העורכים
יורם רבין, יניב ואקי ואלון רודס
 
הקונסטיטוציונליזציה של המשפט המקובל בישראל
אהרן ברק
 
החופש להכריע - התבוננות ביקורתית על הדרישה לתוספת ראייתית
יניב ואקי
 
טיפים כהכנסה מעבודה: הלכת קיס והשלכותיה על ענף התיירות
יוסי רחמים וצאלח אבו עמשה
 
לכבוד מי? לשאלת הצדקתם של מדי המשפט
אייל כתבן ובועז שנור
 
?Guilt by association - בין מיזם עברייני משותף לשותפות ספונטנית
חמדה גור-אריה
 
"עלולים להיות בין הפונים אליכם עו"ד בלתי רצויים": המאבק על חופש העיסוק של עורכי דין פלסטינים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל
נעמה בן זאב וגל אמיר
 
צו חוסם לתובע טרדן: סוגיות שהוכרעו ושאלות לעתיד לבוא
אלון רודס ושיר טולדנו
 
בהחלט, נפלה טעות! על ספרם של דורון מנשה ואיל גרונר "אולי נפלה טעות? התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב"
בועז סנג'רו
 
חיסוי ללא מיצוי: דיני החסיונות, הגיונם ומוגבלותם - בעקבות ספרו של יצחק עמית חסיונות ואינטרסים מוגנים (2021)
אסף הרדוף